Milles seisneb pulmakorraldaja töö tegelikult?

Olen elukutseline pulmakorraldaja ning tegelen selle tööga juba 7 aastat. Selle aja jooksul oleme korraldanud väga palju erinevaid pulmaüritusi.

Erinevused on olnud nii rahvuslikud (pruutide-peigmeeste hulgas on olnud Eesti, Vene, Inglise, Ukraina, Soome, USA ja isegi Araabia riikide esindajaid), kui ka eelarvepõhised.

Inimfaktor iga elukutse juures võib olla kõige negatiivsemaks, kuid ka kõige positiivsemaks momendiks. Tellides pulmade korraldamise agentuurist, tegeleb sinu pulma korraldamisega üks kindel korraldaja ehk üks kindel inimene. Ja just sellest inimesest sõltubki, kas paar jääb rahule või kirjutab pärast oma blogis, et ärge kunagi tellige pulmakorraldamist agentuurist.

Minu arvates on hea pulmakorraldaja nagu orkestri dirigent – ta paneb muusikud kokku ning imeliselt koos kõlama.

Visiooni loomine

Kõigepealt kuulata paar ära, saada aru (nagu väga hea psühholoog või nõustaja) milline on nende ettekujutus oma pulmapäevast, millised on nende soovid.

Plaani koostamine

Järgmiseks räägib korraldaja paarile oma kogemustest lähtudes, kuidas kõik need soovid kõige paremini ellu viia – nii tehniliselt, kui ka rahaliselt ning pakub ka omaltpoolt ideid juurde.  Hea pulmakorraldaja märkab olulisi nüansse ja detaile juba siis, kui kuulab paari soove ja unistusi, ka neid mida pruutpaar ise ei märka ega esialgu oluliseks ei pea. Selles etapis peab iga paar saama delikaatseid, samas kindlaid ning põhjendatuid nõuandeid, et korraldada oma unistuste pulm.

Eelarve planeerimine

Üheks tähtsaimaks etapiks on pulmakorraldaja nõuanded eelarve planeerimisel. Professionaalne korraldaja oskab seada eelarves prioriteete ja vältida liigseid kulutusi.

Pulmade korraldamine

Kui pulma põhiküsimustes on jõutud kokkuleppele, siis algab pulmade planeerimise kõige pikem etapp. Pulmakorraldaja hakkab tööle, kasutades oma loomingulist ja kontakte leiab ta pruutpaarile sobivaima peopaiga. Toimuvad pidevad kohtumised, läbirääkimised, degusteerimised, hinnapakkumiste kogumised ning tihe-tihe suhtlemine. Sel ajal võtab korraldaja enda peale pulmakorralduse kõige ebahuvitavama ja ebaromantilisema töö.

Pulmapäeva koordineerimine

Viimaseks ja kõige tähtsamaks etapiks on pulmapäev ise. Sellel päeval on kontroll korraldaja käes. Toimub pidev kontrollimine. Pulmakorraldaja tegeleb kõikide ettenägematute olukordadega, leiab lahendused tekkinud probleemidele. Leian, et korraldaja peab jääma peokohale vähemalt selle momendini, kui lõpeb nö ametlik programm (ilutulestik, tort, kimbu viskamine).

Õigete kontaktide jagamine

Iga paar teeb siiski ise otsuse, kas kasutada või siis mitte pulmakorraldaja abi. Praegusel ajal leiab internetist väga palju infot ja kontakte. Kuid puudub garantii, et antud kontaktid ka tegelikult head on. See ongi pulmakorraldaja tööks – leida kõikide kontaktide seast üles nö õiged kontaktid (tõelised oma ala professionaalid, täpselt pruutpaari soovidele vastavad, ausad ja end juba tõestanud tegijad) ning koordineerida tervet organiseerimise protsessi, teha suurt ja vastutusrikast tööd. Kahju on nendest pruutidest, kes on võtnud enda peale korraldamiskoormuse ning –stressi ning oma pulmapäeval ootavad vaid selle lõppu….

Noorpaari ülesandeks jääb võtta vastu professionaalset nõu ja informatsiooni ning nende põhjal otsuste tegemine.

Tehes oma tööd hästi, õigeaegselt ja loovalt, tekib pulmakorraldaja ja paari vahel usaldus (esmatähtis!), mis lubab paaril tegeleda rahulikult meeldivate asjadega, peotunde ning mälestuste tekitamisega, riiete ja sõrmuste valimisega jne.

Pulmad on armastuse pidu ja neist peavad jääma mälestused täis positiivseid emotsioone. Professionaalne pulmakorraldaja pakub kindlustunnet, et kõik sujub laitmatult ja te saate suurepärase, peensusteni läbimõeldud ja muretu pulmapäeva.